GRAU EN CIÈNCIES POLÍTIQUES I DE L'ADMINISTRACIÓ
 
HORARIS 2022-2023 DE LES ASSIGNATURES OPTATIVES
 
Bloc

Sem.

Horari

Assignatura (codi i nom)

Grup

Professor

Aula

Inici

Final

BO-011rdt 10-133104G00035PFinançament d'estats compostos-M.L. Esteve, A. Navarro1F13/09/22 25/10/22
dt 10-133104G00114PEines transversals de suport a la recerca en criminologia (rec. 4t)-J.M. López3H13/09/22 25/10/22

BO-021rdt 16-193104G00099PGlobalització i política (ANGLÈS)-A. Varo5E13/09/22 25/10/22
dt 16-193104G00108Política en el sud global-D. Rodriguez1F13/09/22 25/10/22
dt 16-193104G02105Polítiques fiscals i serveis públics-M.L. Esteve, A. Navarro1G13/09/22 25/10/22

BO-051rdt 11-143104G00018PPol immigració i treball-F. Camas, L. Ramos1F08/11/22 10/01/23
dt 10-133104G00098PDret i economia (ANGLÈS)-D. Papayannis, M. Segatti3E08/11/22 10/01/23

BO-061rdt 16-193104G00041PSistemes polítics Amèrica Llatina-S. Martí1F08/11/22 10/01/23
dt 16-193104G00116PTeoria política feminista (ANGLÈS)-E. Larracoechea3G08/11/22 10/01/23
dt 16-193104G03081PCompliance, antifrau i anticorrupció (ANGLÊS)-M. Vivo1G08/11/22 10/01/23
dt 16-193104G04022Sistema polític i poder judicial-S. Oromí, S. F. Rodríguez1H08/11/22 10/01/23

BO-071rdj 17-203104G00050PDret públic de Catalunya-P. Salo3G15/09/22 27/10/22
dj 16-193104G00105Campanyes electorals i comunicació institucional-M. Serra1H15/09/22 27/10/22

BO-081rdj 11-143104G00109Activisme en defensa dels DH i constitucionals-M. Aparicio, S. Mingorria3H03/11/22 22/12/22

BO-091rdj 16-193104G00031PTractament constitucional de la diversitat (ANGLÈS)-M. Aparicio1F03/11/22 22/12/22
dj 16-193104G00107Disseny i avaluació de polítiques públiques-J. Trias1H03/11/22 22/12/22

BO-112ndl 11-143104G00010PLa lliure circulació persones i accés UE-A. Serra1H07/02/23 21/03/23

BO-122ndt 16-193104G00034PFederalisme i federacions-M. Cabellos, A. Pla1H07/02/23 21/03/23
dt 16-193104G00042PTeories polítiques del nacionalisme-E. Gumma1G07/02/23 21/03/23
dt 16-193104G00083PGlobalització i fiscalitat-M. Pastor1F07/02/23 21/03/23

BO-142ndt 16-193104G00102PIntervenció penal amb menors d'edat-C. Sala1H28/03/23 16/05/23
dt 16-193104G00106Pensament polític català-E. Gumma3G28/03/23 16/05/23

BO-162ndj 16-193104G00039PDesigualtats socials i P.P.-J. Merino3E09/02/23 23/03/23
dj 16-193104G00088PPolítica i gènere-G. Rovira1G09/02/23 23/03/23
dj 16-193104G00113PEstructura i canvi social i polític-D. Rodriguez1H09/02/23 23/03/23
dj 16-193104G04021Política i literatura-J.M. Pérez3G09/02/23 23/03/23

BO-192ndj 11-143104G00056PPolítiques d'ocupació i formació-F. Camas, I. Dozo1G30/03/23 18/05/23

BO-202ndj 16-193104G00022PRelacions exteriors UE-E. Rivera1F30/03/23 18/05/23
dj 16-193104G00091PElits polítiques-D. Rodriguez1G30/03/23 18/05/23
dj 16-193104G00110PIntervenció en diferents contextos de criminalitat II-A. Pares1H30/03/23 18/05/23
dj 16-193104G00115PFiscalitat immobiliària-S. Martínez5E30/03/23 18/05/23