GRAU EN DRET
 
HORARIS 2022-2023 DE LES ASSIGNATURES OPTATIVES
 
Bloc

Sem.

Horari

Assignatura (codi i nom)

Grup

Professor

Aula

Inici

Final

BO-011rdt 10-133104G00024Tradició jurídica europea I (ANGLÈS)-J.L. Linares3E13/09/22 25/10/22
dt 10-133104G00035Finançament d'estats compostos-M.L. Esteve, A. Navarro1F13/09/22 25/10/22
dt 10-133104G00114Eines transversals de suport a la recerca en criminologia (rec. 4t)-J.M. López3H13/09/22 25/10/22
dt 11-143104G01107Dret dels mercats de valors-V. Martínez1G13/09/22 25/10/22

BO-021rdt 16-193104G00011Arbitratge i mitjans alternatius a la jurisdicció-G. Ormazabal1B13/09/22 25/10/22
dt 16-193104G00085Criminologia-J.G. Escobar3H13/09/22 25/10/22
dt 16-193104G00099Globalització i política (ANGLÈS)-A. Varo5E13/09/22 25/10/22
dt 16-193104G00108DPolítica en el sud global-D. Rodriguez1F13/09/22 25/10/22
dt 16-193104G02105DPolítiques fiscals i serveis públics-M.L. Esteve, A. Navarro1G13/09/22 25/10/22

BO-041rdj 10-133104G00021Manteniment de la pau i seguretat internacional (ANGLÈS)-M.E. Jordana3E15/09/22 27/10/22
dj 11-143104G00030Sancions administratives-D. Canals1G15/09/22 27/10/22
dj 11-143104G01059Dret i matrimoni religiós-M.J. Gutiérrez, A. Lupiañez1F15/09/22 27/10/22

BO-051rdt 11-143104G00018Polítiques d'immigració i treball-F. Camas, L. Ramos1F08/11/22 10/01/23
dt 10-133104G00019Prova judicial i garanties-S. Oromí, S. Pereira1H08/11/22 10/01/23
dt 10-133104G00098Dret i economia (ANGLÈS)-D. Papayannis, M. Segatti3E08/11/22 10/01/23

BO-061rdt 16-193104G00041Sistemes polítics Amèrica Llatina-S. Martí1F08/11/22 10/01/23
dt 16-193104G00116Teoria política feminista (ANGLÈS)-E. Larracoechea3G08/11/22 10/01/23
dt 16-193104G03081Compliance, antifrau i anticorrupció (ANGLÊS)-M. Vivo1G08/11/22 10/01/23
dt 16-193104G04022DSistema polític i poder judicial-S. Oromí, S. F. Rodríguez1H08/11/22 10/01/23

BO-071rdj 16-193104G00007Introducció al dret comparat (ANGLÈS)-J. Ribot, A. Ruda5E15/09/22 27/10/22
dj 16-193104G00013El dret penal a la pràctica (recomanada 3r)-J.G. Escobar1F15/09/22 27/10/22
dj 16-193104G00016Internacionalització de la justícia-G. Ormazabal1G15/09/22 27/10/22
dj 17-203104G00037Gestió dels serveis públics-P. Figuereda, A. Lladó5F15/09/22 27/10/22
dj 17-203104G00050Dret públic de Catalunya-P. Salo3G15/09/22 27/10/22
dj 16-193104G00105DCampanyes electorals i comunicació institucional-M. Serra1H15/09/22 27/10/22

BO-081rdj 11-143104G00012Argumentació jurídica-D. Dei Vecchi1F03/11/22 22/12/22
dj 11-143104G00109DActivisme en defensa dels DH i constitucionals-M. Aparicio, S. Mingorria3H03/11/22 22/12/22

BO-091rdj 16-193104G00020Tributació local-S. Martínez5E03/11/22 22/12/22
dj 16-193104G00027Drogues i dret penal (recomanada 3r)-J.G. Escobar1G03/11/22 22/12/22
dj 16-193104G00031Tractament constitucional de la diversitat (ANGLÈS)-M. Aparicio1F03/11/22 22/12/22
dj 16-193104G00107DDisseny i avaluació de polítiques públiques-J. Trias1H03/11/22 22/12/22
dj 16-193104G01044Contractes de consum-J. Ribot3E03/11/22 22/12/22
dj 16-193104G01071Assistència judicial internacional-A. Pato3G03/11/22 22/12/22

BO-112ndt 10-133104G00003Drets lingüístics-A. Pla3E07/02/23 21/03/23
dt 11-143104G00004Dret medi ambient-D. Canals1G07/02/23 21/03/23
dt 11-143104G00010La lliure circulació de persones i accés UE-A. Serra1H07/02/23 21/03/23
dt 10-133104G00092El dret i la ciència-M.C. Vázquez3H07/02/23 21/03/23

BO-122ndt 16-193104G00034Federalisme i federacions. -M. Cabellos, A. Pla1H07/02/23 21/03/23
dt 16-193104G00042Teories polítiques del nacionalisme-E. Gumma1G07/02/23 21/03/23
dt 16-193104G00083Globalització i fiscalitat-M. Pastor1F07/02/23 21/03/23
dt 16-193104G01073Dret de la competència i de la distribució-T. Jacquet3G07/02/23 21/03/23

BO-132ndt 11-143104G00053Dret i pluralisme religiós-M.J. Gutiérrez, A. Lupiañez1F28/03/23 16/05/23
dt 10-133104G01053Propietat immobiliària i reg.prop.-JM. Bech1G28/03/23 16/05/23
dt 10:30-13:303104G01072Dret concursal-M. Batllori1H28/03/23 16/05/23

BO-142ndt 16-193104G00029Sinistralitat en el treball i prevenció de riscos laborals-F. Camas, I. Dozo1B28/03/23 16/05/23
dt 16-193104G00033Ètica i drets humans-E.R. Aguilera, Edgar Ramon Aguilera Garcia1F28/03/23 16/05/23
dt 16-193104G00052Protecció int. drets humans àmbit europeu-J. Acosta3E28/03/23 16/05/23
dt 16-193104G00102DIntervenció penal amb menors d'edat-C. Sala1H28/03/23 16/05/23
dt 16-193104G00106DPensament polític català-E. Gumma3G28/03/23 16/05/23
dt 16-193104G01060Fiscalitat empresarial-M.A. Cullell3H28/03/23 16/05/23

BO-152ndj 10-133104G00014La prova i la seva valoració. Perspectives filosòfiques.-J. Ferrer1F09/02/23 23/03/23
dj 11-143104G00049Història dels sistemes jurídics comparats-J.M. Pérez1G09/02/23 23/03/23
dj 11-143104G00059Crims internacionals i tribunals penals internacionals-J. Acosta1H09/02/23 23/03/23

BO-162ndj 16-193104G00039Desigualtats socials i P.P.-J. Merino3E09/02/23 23/03/23
dj 16:30-19:303104G00084Drets fonamentals i noves tecnologies-P. Simon1F09/02/23 23/03/23
dj 16-193104G00086La lluita contra les discriminacions i el racisme-L. Ballesta5E09/02/23 23/03/23
dj 16-193104G00088Política i gènere-G. Rovira1G09/02/23 23/03/23
dj 16-193104G00113DEstructura i canvi social i polític-D. Rodriguez1H09/02/23 23/03/23
dj 16-193104G04021DPolítica i literatura-J.M. Pérez3G09/02/23 23/03/23

BO-192ndj 10:30-13:303104G00006Història del dret català-J.M. Pérez1F30/03/23 18/05/23
dj 11-143104G00056Polítiques d'ocupació i formació-F. Camas, I. Dozo1G30/03/23 18/05/23

BO-202ndj 16-193104G00005Dret urbanístic-G. Geis3E30/03/23 18/05/23
dj 16-193104G00022Relacions exteriors UE-E. Rivera1F30/03/23 18/05/23
dj 16-193104G00026Delinqüència juvenil (recomanada 3r)-L. Kazyrytski, S. Kemp3D30/03/23 18/05/23
dj 16-193104G00091Elits polítiques-D. Rodriguez1G30/03/23 18/05/23
dj 16-193104G00110Intervenció en diferents contextos de criminalitat II-A. Pares1H30/03/23 18/05/23
dj 16-193104G00115Fiscalitat immobiliària-S. Martínez5E30/03/23 18/05/23
dj 16-193104G01120Eines processals de recobrament d'impagats -C. Palacio5F30/03/23 18/05/23