GRAU EN CRIMINOLOGIA
 
HORARIS 2022-2023 DE LES ASSIGNATURES OPTATIVES
 
Bloc

Sem.

Horari

Assignatura (codi i nom)

Grup

Professor

Aula

Inici

Final

BO-011rdt 10-133104G00114CEines transversals de suport a la recerca en criminologia (rec. 4t)-J.M. López3H13/09/22 25/10/22

BO-021rdt 16-193104G00011CArbitratge i mitjans alternatius a la jurisdicció-G. Ormazabal1B13/09/22 25/10/22
dt 16-193104G00099CGlobalització i política (ANGLÈS)-A. Varo5E13/09/22 25/10/22
dt 16-193104G00108CPolítica en el sud global-D. Rodriguez1F13/09/22 25/10/22
dt 16-193104G02105CPolítiques fiscals i serveis públics-M.L. Esteve, A. Navarro1G13/09/22 25/10/22
dt 16-193104G03033Criminologia comparada-O. Benitez1H13/09/22 25/10/22

BO-041rdj 10-133104G00021CManteniment de la pau i seguretat internacional (ANGLÈS)-M.E. Jordana3E15/09/22 27/10/22
dj 11-143104G00030CSancions administratives-D. Canals1G15/09/22 27/10/22

BO-051rdt 11-143104G00018CPol d'immigració i treball-F. Camas, L. Ramos1F08/11/22 10/01/23
dt 10-133104G00019CProva judicial i garanties-S. Oromí, S. Pereira1H08/11/22 10/01/23
dt 10-133104G00098CDret i economia (ANGLÈS)-D. Papayannis, M. Segatti3E08/11/22 10/01/23
dt 10-133104G03088Fonts i anàlisi de dades criminològiques (rec. alumnes 4t) -J.M. López3H08/11/22 10/01/23

BO-061rdt 16-193104G00116CTeoria política feminista (ANGLÈS)-E. Larracoechea3G08/11/22 10/01/23
dt 16-193104G03081CCompliance, antifrau i anticorrupció (ANGLÊS)-M. Vivo1G08/11/22 10/01/23
dt 16-193104G04022CSistema polític i poder judicial-S. Oromí, S. F. Rodríguez1H08/11/22 10/01/23

BO-071rdj 16-193104G00007CIntroducció al dret comparat (ANGLÈS)-J. Ribot, A. Ruda5E15/09/22 27/10/22
dj 16-193104G00013CEl dret penal a la pràctica (recomanada 3r)-J.G. Escobar1F15/09/22 27/10/22
dj 16-193104G00016CInternacionalització de la justícia-G. Ormazabal1G15/09/22 27/10/22
dj 17-203104G00037CGestió dels serveis públics-P. Figuereda, A. Lladó5F15/09/22 27/10/22
dj 17-203104G00050CDret públic de Catalunya-P. Salo3G15/09/22 27/10/22
dj 16-193104G00105CCampanyes electorals i comunicació institucional-M. Serra1H15/09/22 27/10/22

BO-081rdj 11-143104G00012CArgumentació jurídica-D. Dei Vecchi1F03/11/22 22/12/22
dj 11-143104G00109CActivisme en defensa dels DH i constitucionals-M. Aparicio, S. Mingorria3H03/11/22 22/12/22
dj 10-133104G03083Execució de mesures penals a la comunitat (ANGLÈS)-E. Blay3E03/11/22 22/12/22

BO-091rdj 16-193104G00027CDrogues i dret penal (recomanada 3r)-J.G. Escobar1G03/11/22 22/12/22
dj 16-193104G00031CTractament constitucional de la diversitat (ANGLÈS)-M. Aparicio1F03/11/22 22/12/22
dj 16-193104G00107CDisseny i avaluació de polítiques públiques-J. Trias1H03/11/22 22/12/22

BO-102ndl 16-193104G00063Prevenció comunitària -R. Balan3G06/02/23 20/03/23

BO-112ndt 11-143104G00004CDret medi ambient-D. Canals1G07/02/23 21/03/23
dt 11-143104G00010CLa lliure circulació de persones i accés UE-A. Serra1H07/02/23 21/03/23
dt 10-133104G00092CEl dret i la ciència-M.C. Vázquez3H07/02/23 21/03/23
dt 10-133104G03085Sociologia del càstig-I. González5E07/02/23 21/03/23

BO-122ndt 16-193104G00083CGlobalització i fiscalitat-M. Pastor1F07/02/23 21/03/23
dt 16-193104G03089CIntervenció en diferents contextos de criminalitat I (recomanada 3r)-M. Lisa1B07/02/23 21/03/23

BO-132ndt 11-143104G00053CDret i pluralisme religiós-M.J. Gutiérrez, A. Lupiañez1F28/03/22 16/05/23

BO-142ndt 16-193104G00029CSinistralitat en el treball i prevenció de riscos laborals-F. Camas, I. Dozo1B28/03/23 16/05/23
dt 16-193104G00033CÈtica i drets humans-E.R. Aguilera, Edgar Ramon Aguilera Garcia1F28/03/23 16/05/23
dt 16-193104G00052CProtecció int. drets humans àmbit europeu-J. Acosta3E28/03/23 16/05/23
dt 16-193104G00102Intervenció penal amb menors d'edat-C. Sala1H28/03/23 16/05/23
dt 16-193104G00106CPensament polític català-E. Gumma3G28/03/23 16/05/23

BO-152ndj 10-133104G00014CLa prova i la seva valoració. Perspectives filosòfiques.-J. Ferrer1F09/02/23 23/03/23
dj 11-143104G00059CCrims internacionals i tribunals penals internacionals-J. Acosta1H09/02/23 23/03/23
dj 10-133104G03065Criminologia i feminisme-M.N. Camacho3H09/02/23 23/03/23
dj 16-193104G03082Criminologia pel segle XXI-I. González, S. Kemp5G09/02/23 23/03/23

BO-162ndj 16-193104G00039CDesigualtats socials i P.P.-J. Merino3E09/02/23 23/03/23
dj 16:30-19:303104G00084CDrets fonamentals i noves tecnologies-P. Simon1F09/02/23 23/03/23
dj 16-193104G00086CLa lluita contra les discriminacions i el racisme-L. Ballesta5E09/02/23 23/03/23
dj 16-193104G00088CPolítica i gènere-G. Rovira1G09/02/23 23/03/23
dj 16-193104G00113CEstructura i canvi social i polític-D. Rodriguez1H09/02/23 23/03/23
dj 16-193104G03034Psiquiatria forense-JM.Casadesus, A.Cateura5F09/02/23 23/03/23
dj 16-193104G04021CPolítica i literatura-J.M. Pérez3G09/02/23 23/03/23

BO-182ndc 17:30-20:303104G03076Seguretat (recomanada 4t)-E. Barroso1F29/03/23 17/05/23

BO-202ndj 16-193104G00022CRelacions exteriors UE-E. Rivera1F30/03/23 18/05/23
dj 16-193104G00026CDelinqüència juvenil (recomanada 3r)-L. Kazyrytski, S. Kemp3D30/03/23 18/05/23
dj 16-193104G00091CElits polítiques-D. Rodriguez1G30/03/23 18/05/23
dj 16-193104G00110CIntervenció en diferents contextos de criminalitat II-A. Pares1H30/03/23 18/05/23
dj 16-193104G00115CFiscalitat immobiliària-S. Martínez5E30/03/23 18/05/23