GRAU EN CIÈNCIES POLÍTIQUES I DE L'ADMINISTRACIÓ
HORARIS 2022-2023 - PRIMER CURS

1r
Aula 1D
DillunsDimartsDimecresDijousDivendres
  15-15:30       Economia política
J. Casals
  15:30-17  Int. ciència política I (1)
M. Serra
Fonaments analisi política Grup P1 (CATALÀ) aula 1D Grup P2 (CASTELLÀ) aula 1G
A. Martín, J. Trias
Introducció al dret constitucional
A. Sanchez, M. Aparicio
Dret administratiu
J. Trayter
Teoria dret
D. Dei Vecchi, M. Segatti
Ha dret i institucions
M.J. Vial
Met. investigació social
A. Sabater
Int. ciència política II
S. Martí, M. Serra
Introducció sociologia
R. Campdepadros
  17-17:30  Economia política Pràctiques
J. Casals
  17:30-19  Int. ciència política I Pràctiques
, M. Serra
Fonaments analisi política Pràctiques Grup P1 (CATALÀ) aula 1D Grup P2 (CASTELLÀ) aula 1G
A. Martín, J. Trias
Introducció al dret constitucional Pràctiques
A. Sanchez, M. Aparicio
Dret administratiu
A. Lladó, J. Trayter
Teoria dret Pràctiques
N. Scavuzzo
Ha dret i institucions Pràctiques
M.J. Vial
Met. investigació social Pràctiques
A. Sabater
Int. ciència política II Pràctiques
K. Sakoli
Introducció sociologia Pràctiques
R. Campdepadros
  19-19:30   
(1) Docència en anglès grup AN de matrícula, dilluns de 16 h a 19 h aula 5C. Prof.: V. Tricot, A. Varo
Primer semestre
Segon semestre

GRAU EN CIÈNCIES POLÍTIQUES I DE L'ADMINISTRACIÓ
HORARIS 2022-2023 - SEGON CURS

2n
Aula 1C
DillunsDimartsDimecresDijousDivendres
  15-15:30    Ha. política social i de l'estat contemporani
T. Mikes
   
  15:30-17  Filosofia política
M. Segatti
Ciència de l'administració
M. Darnaculleta
Organització i activitat de les AP
J. Trayter, A. Lladó
Hisenda pública
M.L. Esteve
Sistemes polítics comparats
M. Serra
Dret internacional públic
J. Acosta
Estructures socials i institucions
A. Furtià
Drets i garanties constitucionals
JM. Torrent, M. Aparicio
Política catalana i espanyola
J.D. Urrea
  17-17:30  Ha. política social i de l'estat contemporani Pràctiques
T. Mikes
  17:30-19  Filosofia política Pràctiques
M. Segatti
Ciència de l'administració Pràctiques
A. Capell, M. Darnaculleta
Organització i activitat de les AP Pràctiques
A. Lladó, J. Trayter
Hisenda pública Pràctiques
M.L. Esteve
Sistemes polítics comparats Pràctiques
M. Serra, M.A. Diallo, J.D. Urrea
Dret internacional públic Pràctiques
J. Acosta
Estructures socials i institucions Pràctiques
A. Furtià
Drets i garanties constitucionals Pràctiques
JM. Torrent, M. Aparicio
Política catalana i espanyola Pràctiques
J.D. Urrea
  19-19:30      
Primer semestre
Segon semestre

GRAU EN CIÈNCIES POLÍTIQUES I DE L'ADMINISTRACIÓ
HORARIS 2022-2023 - TERCER CURS

3r
Aula 1B
DillunsDimartsDimecresDijousDivendres
  15-15:30  Anàlisi de pol públiques
A.Roca, J. Trias
  Teoria política
M. Rios
   Estadística aplicada ciència política Pràctiques Grup A aula 1B Grup B aula 1G
M. Rios, A. Varo, G. Rovira
  15:30-16:30  Acció exterior de l'Estat
M. Illamola
Eines de recerca politològica Grup A aula 1B Grup B aula 1G
G. Rovira, A. Varo
  16:30-17  Acció exterior de l'Estat Pràctiques
M. Illamola
Comportament polític i electoral
M. Rios
  17-18  Anàlisi de pol públiques Pràctiques
A.Roca, J. Trias, G. Ubasart
Govern local
D. Canals
Teoria política Pràctiques
M. Rios
Partits polítics i Sist. de partits
A. Martín
  18-19  UE: institucions i polítiques
M. Plana
Models d'org. territorial de l'estat
A. Sanchez, P. Simon
  19-20  Govern local Pràctiques
L. Esteve, D. Canals
Partits polítics i Sist. de partits Pràctiques
A. Martín, A. Varo, M. Rios
  20-20:30  UE: institucions i polítiques Pràctiques
M. Plana
 Models d'org. territorial de l'estat Pràctiques
P. Simon, A. Pla, A. Sanchez
 
  20:30-21   
Primer semestre
Segon semestre

GRAU EN CIÈNCIES POLÍTIQUES I DE L'ADMINISTRACIÓ
HORARIS 2022-2023 - QUART CURS

4t
2n sem. aula 3D
DillunsDimartsDimecresDijousDivendres
  15-15:30  Acció col·lectiva: mov socials i grups pressió
A. Martín
     
  15:30-17  Gestió pública
A. Lladó
Teories democràcia i la justícia
M. Segatti, J. Brugué
 Estat i règims de benestar
M. Ricou, G. Ubasart
Cultura pol, comunicació i opinió pública
G. Rovira, J.M. Pérez, M. Hernández
  17-17:30  Acció col·lectiva: mov socials i grups pressió Pràctiques
A. Martín
  17:30-18  Gestió pública Pràctiques
A. Lladó
Teories democràcia i la justícia Pràctiques
M. Segatti, J. Brugué
Estat i règims de benestar Pràctiques
M. Ricou, G. Ubasart
Cultura pol, comunicació i opinió pública Pràctiques
G. Rovira, J.M. Pérez, M. Hernández
  18-18:30  Relacions int. i organitzacions int.
J. Acosta
  18:30-20     
  20-21  Relacions int. i organitzacions int. Pràctiques
J. Acosta
Primer semestre
Segon semestre