GRAU EN DRET
HORARIS 2022-2023 - PRIMER CURS

1r GRUP D1
Aula 5A
DillunsDimartsDimecresDijousDivendres
  9-10   Teoria dret
M.C. Vázquez, N. Scavuzzo
 Dret persona
A. Valdé
  Dret administratiu I
A. Lladó, P. Figuereda, G. Geis
 
  10-13  Introducció al dret constitucional
JM. Lafuente
Int al dret processal
C. Ullastre, C. Sala, V. Pérez
Ha dret i institucions
T. Mikes
Dret contractes i obligacions
A. Furtià
Dret romà
J.L. Linares
Int. a la ciència política (1)
R. Vilaregut
Economia política
J. Solé, S. Rahola
  13-13:45     
  13:45-14   
(1) Docència en anglès grup AN de matrícula, dilluns de 16 h a 19 h aula 5C. Prof.: V. Tricot, A. Varo
Primer semestre
Segon semestre

GRAU EN DRET
HORARIS 2022-2023 - PRIMER CURS

1r GRUP D2
Aula 5B
DillunsDimartsDimecresDijousDivendres
  9-10  Teoria dret
N. Scavuzzo, M.C. Vázquez
Dret contractes i obligacions
D. Garrido
 Int al dret processal
M. Pi
 Dret administratiu I
G. Geis, A. Capell, C. Garcia, A. Lladó
Dret persona
J. Solé, E. Collell
 Dret romà
J.L. Linares
 
  10-13  Introducció al dret constitucional
M. Cabellos, P. Simon
Int. a la ciència política (1)
D. Rodriguez
Economia política
J.E. Amoroso, J. Silva
Ha dret i institucions
M.J. Vial
  13-13:45       
  13:45-14   
(1) Docència en anglès grup AN de matrícula, dilluns de 16 h a 19 h aula 5C. Prof.: V. Tricot, A. Varo
Primer semestre
Segon semestre

GRAU EN DRET
HORARIS 2022-2023 - PRIMER CURS

1r GRUP D3
Aula 5A
DillunsDimartsDimecresDijousDivendres
  16-19  Int. a la ciència política (1)
V. de la Torre, E. Piñeiro
Economia política
J. Rosell, J. Solé
Dret romà
B. Roig
Dret administratiu I
E. Torrent, C. Garcia
Teoria dret
P.E.Navarro
Dret contractes i obligacions
M. Casadellà
Introducció al dret constitucional
M. Cabellos
Ha dret i institucions
M. Hernández, T. Mikes
Dret persona
E. Beneit, E. Collell
Int al dret processal
J. Aurich
  19-20   
(1) Docència en anglès grup AN de matrícula, dilluns de 16 h a 19 h aula 5C. Prof.: V. Tricot, A. Varo
Primer semestre
Segon semestre

GRAU EN DRET
HORARIS 2022-2023 - SEGON CURS

2n GRUP D1
Aula 1A
DillunsDimartsDimecresDijousDivendres
  9:15-10  Dret internacional públic I Del 12/9 al 19/12
G. Rodríguez, A. Olesti
  Fonaments dret penal Del 14/09 al 02/11
A. Cruz
Dret responsabilitat civil Del 09/11 al 21/12
M. Martín, M. Orriols
Dret treball I Del 08/02 al 17/05
I. Dozo, F. Camas, C. Martínez García, M. Arcos
 Dret processal civil II Del 09/02 al 27/04
V. Pérez
Dret mercantil I Del 16/09 al 23/12
J.O. Llebot
Dret de propietat i drets reals Del 10/02 al 12/05
M. Hilari
  10-11:30  Bases responsabilitat penal (Ta. general delicte) Del 06/02 al 15/05
M. Vivo
Dret processal civil I Del 13/09 al 13/12
M.T. Armenta, V. Pérez
 Dret constitucional. Drets i llibertats Del 15/09 al 22/12
M. Cabellos
  11:30-12:15  Institucions UE Del 12/09 al 28/11
M. Plana
Dret constitucional. Estatut i institucions de Catalunya Del 7/02 al 16/05
P. Simon, C. Angelats
Despesa pública i recursos per al seu finançament Del 08/02 al 17/05
A. Navarro
Dret de societats Del 09/02 al 27/04
J.O. Llebot
  12:15-13   
  13-13:45    
Primer semestre
Segon semestre

GRAU EN DRET
HORARIS 2022-2023 - SEGON CURS

2n GRUP D2
Aula 1B
DillunsDimartsDimecresDijousDivendres
  9:15-10  Institucions UE Del 12/09 al 28/11
M.E. Jordana
 Dret constitucional. Drets i llibertats Del 13/09 al 20/12
JM. Lafuente
Dret processal civil II Del 07/02 al 25/04
C. Ullastre
 Dret de propietat i drets reals Del 08/02 al 03/05
M. Garcias, M. Hilari
Fonaments dret penal Del 15/09 al 27/10
A. Cruz
Dret responsabilitat civil Del 03/11 al 22/12
M. Martín, M. Orriols
Dret de societats Del 09/02 al 27/04
J.O. Llebot
 Bases responsabilitat penal (Ta. general delicte) Del 10/02 al 12/05
M. Vila, M. Vivo
  10-11  Dret mercantil I Del 14/09 al 21/12
J.O. Llebot
Dret processal civil I Del 16/09 al 02/12
S. Pereira, V. Pérez
  11-11:30  Dret constitucional. Estatut i institucions de Catalunya Del 06/02 al 15/05
JM. Lafuente
  11:30-13  Dret internacional públic I Del 12/9 al 19/12
A. Olesti, M.E. Jordana, G. Rodríguez
 Dret treball I Del 07/02 al 16/05
I. Dozo, F. Camas, J.A. Hallado, C. Martínez García
Despesa pública i recursos per al seu finançament Del 09/02 al 18/05
A. Navarro
  13-13:15     
  13:15-13:45   
Primer semestre
Segon semestre

GRAU EN DRET
HORARIS 2022-2023 - SEGON CURS

2n GRUP D3
Aula 1A
DillunsDimartsDimecresDijousDivendres
  15:45-16  Dret internacional públic I Del 12/9 al 19/12
J. Acosta, G. Rodríguez
  Dret processal civil II Del 07/02 al 25/04
V. Pérez, J. Aurich
  Despesa pública i recursos per al seu finançament Del 09/02 al 18/05
L. Palmada
 
  16-18  Bases responsabilitat penal (Ta. general delicte) Del 06/02 al 15/05
V. Correas, M. Vila
Dret processal civil I Del 13/09 al 13/12
C. Palacio, S. Pereira, V. Pérez
Dret mercantil I Del 14/09 al 21/12
T. Jacquet, J.O. Llebot
Dret de propietat i drets reals Del 08/02 al 03/05
D. Bosch, M. Garcias
Fonaments dret penal Del 15/09 al 27/10
A. Cruz
Dret responsabilitat civil Del 03/11 al 22/12
M. Martín, M. Orriols
Dret constitucional. Drets i llibertats Del 16/09 al 23/12
A. Sanchez
Dret constitucional. Estatut i institucions de Catalunya Del 10/02 al 19/05
JM. Torrent, A. Sanchez, JM. Lafuente
  18-18:15  Institucions UE Del 12/09 al 28/11
A. Serra
Dret treball I Del 07/02 al 16/05
I. Dozo, F. Camas, J.A. Hallado, M. Arcos
Dret de societats Del 09/02 al 27/04
J.O. Llebot
  18:15-19:45   
  19:45-20:15      
Primer semestre
Segon semestre

GRAU EN DRET
HORARIS 2022-2023 - TERCER CURS

3r GRUP D1
Aula 3C
DillunsDimartsDimecresDijousDivendres
  9-9:15  Dret tributari Del 12/9 al 05/12
M. Arxer
Sistema tributari espanyol I Del 06/02 al 15/05
M. Arxer
 Dret treball II Del 14/09 al 30/11
I. Dozo, F. Camas, C. Martínez García, M. Arcos
Dret administratiu III Del 08/02 al 17/05
L. Esteve, C. Garcia, A. Capell
Dret processal penal Del 15/09 al 22/12
G. Ormazabal
 Dret penal. Part especial Del 16/09 al 23/12
M. Vila, M.N. Camacho
Dret de família Del 10/02 al 05/05
E. Beneit
  9:15-10  Dret mercantil II Del 13/09 al 20/12
V. Martínez
 
  10-11:30  Metodologia jurídica M2* (10 a 13h M.Narváez) M1 (11 a 14h MJ.Gutierrez/A.Lupiáñez) Del 9/02 al 23/03
  11:30-13  Dret seguretat social Del 06/02 al 15/05
, C. Martínez García, F. Camas
Dret administratiu II Del 13/09 al 20/12
A.Conesa, D. Canals
Dret internacional públic II Del 14/09 al 30/11
M.E. Jordana, G. Rodríguez, A. Olesti
Dret internacional privat I Del 08/02 al 17/05
A. Pato
 Dret mercantil III Del 10/02 al 19/05
V. Martínez
  13-13:45    
  13:45-14   
*El grup M2 de l'assignatura Metodologia jurídica té assignada l'aula 3D
Primer semestre
Segon semestre

GRAU EN DRET
HORARIS 2022-2023 - TERCER CURS

3r GRUP D2
Aula 3C
DillunsDimartsDimecresDijousDivendres
  15:15-15:30   Dret mercantil II Del 13/09 al 20/12
V. Martínez
    
  15:30-16   Sistema tributari espanyol I Del 06/02 al 15/05
R.L. Mantero
Dret treball II Del 14/09 al 30/11
I. Dozo, F. Camas, C. Martínez García
Dret administratiu III Del 08/02 al 17/05
M. Cuyàs, A. Capell
 Metodologia jurídica T1(D.Santiago) i T2* (C.Martínez i M.Ricou) Del 9/02 al 23/03
 Dret de família Del 10/02 al 05/05
E. Collell
  16-17:30  Dret tributari Del 12/9 al 05/12
S. Martínez
Dret processal penal Del 15/09 al 22/12
S. Oromí, S. Pereira, G. Ormazabal, M. Pi
Dret penal. Part especial Del 16/09 al 23/12
A. J. García, M.N. Camacho
  17:30-18  Dret administratiu II Del 13/09 al 20/12
D. Canals
  18-18:30  Dret seguretat social Del 06/02 al 15/05
, J.A. Hallado, F. Camas
Dret internacional públic II Del 14/09 al 30/11
, M. Plana, A. Serra
Dret internacional privat I Del 08/02 al 17/05
A. Pato
 Dret mercantil III Del 10/02 al 19/05
V. Martínez
  18:30-19  Dret penal. Part especial Del 15/09 al 22/12
A. J. García, M.N. Camacho
 
  19-20   
  20-20:15   
  20:15-20:30   
*El grup T2 de l'assignatura Metodologia jurídica té assignada l'aula 3D
Primer semestre
Segon semestre

GRAU EN DRET
HORARIS 2022-2023 - QUART CURS

4t GRUP D1
Aula 3D
DillunsDimartsDimecresDijousDivendres
  9:15-11:30  Sistema tributari espanyol II Del 12/9 al 19/12
D.Videl
  Filosofia del dret Del 14/09 al 21/12
E.R. Aguilera, J. Ferrer
  Dret de la UE Del 16/09 al 23/12
L. Ballesta
 
  11:30-13:45  Dret de successions Del 12/9 al 19/12
M. Hilari
Dret internacional privat II Del 14/09 al 21/12
A. Pato
Dret eclesiàstic de l'estat Del 16/09 al 23/12
M.J. Gutiérrez, A. Lupiañez
Primer semestre
Segon semestre

GRAU EN DRET
HORARIS 2022-2023 - QUART CURS

4t GRUP D2
Aula 3D
DillunsDimartsDimecresDijousDivendres
  15:30-16      Dret de la UE Del 16/09 al 23/12
L. Ballesta
 
  16-17:45  Sistema tributari espanyol II Del 12/9 al 19/12
R.L. Mantero
 Filosofia del dret Del 14/09 al 21/12
E.R. Aguilera, J. Ferrer
 
  17:45-18:15   
  18:15-18:30  Dret de successions Del 12/9 al 19/12
M. Hilari
Dret internacional privat II Del 14/09 al 21/12
A. Pato
  18:30-20:30  Dret eclesiàstic de l'estat Del 16/09 al 23/12
A. Lupiañez, M.J. Gutiérrez
 
  20:30-20:45    
Primer semestre
Segon semestre