GRAU EN CRIMINOLOGIA
HORARIS 2022-2023 - PRIMER CURS

1r
Aula 1D
DillunsDimartsDimecresDijousDivendres
  9-11  Teoria dret
P.E.Navarro
Int al dret processal
C. Palacio
Int. sociologia
R. Campdepadros
Economia política
J.E. Amoroso
Int criminologia
R. Balan, J.G. Escobar
Met. investigació social
Int. a la ciència política (1)
V. de la Torre
Int psicologia
M.Teres, M.A. Llorente
Int. al dret constitucional
P. Simon
Antropologia jurídica
J.M. Pérez
  11-12  Teoria dret Pràctiques grup 1 (A-L)
M. Narváez, M. Segatti
Int al dret processal Pràctiques grup 1 (A-L)
C. Palacio, M. Pi
Int. sociologia Pràctiques grup 1 (M-Z)
R. Campdepadros
Economia política Pràctiques grup 1 (M-Z)
J.E. Amoroso
Int criminologia Pràctiques grup 1
J.G. Escobar, R. Balan
Met. investigació social Pràctiques grup 1 (A-L)
Int. a la ciència política Pràctiques grup 1 (A-L)
V. de la Torre
Int psicologia Pràctiques grup 1 (M-Z)
M.A. Llorente, M.Teres
Int. al dret constitucional Pràctiques grup 1 (M-Z)
P. Simon
Antropologia jurídica Pràctiques grup 1 (A-L)
J.M. Pérez
  12-13  Teoria dret Pràctiques grup 2 (M-Z)
M. Segatti
Int al dret processal Pràctiques grup 2 (M-Z)
C. Palacio, M. Pi
Int. sociologia Pràctiques grup 2 (A-L)
R. Campdepadros
Economia política Pràctiques grup 2 (A-L)
J.E. Amoroso
Int criminologia Pràctiques grup 2
J.G. Escobar, R. Balan
Met. investigació social Pràctiques grup 2 (M-Z)
Int. a la ciència política Pràctiques grup 2 (M-Z)
V. de la Torre
Int psicologia Pràctiques grup 2 (A-L)
M.A. Llorente, M.Teres
Int. al dret constitucional Pràctiques grup 2 (A-L)
P. Simon
Antropologia jurídica Pràctiques grup 2 (M-Z)
J.M. Pérez
  13-14    Int criminologia Pràctiques grup 3
J.G. Escobar, R. Balan
   
  14-14:30   
(1) Docència en anglès grup AN de matrícula, dilluns de 16 h a 19 h aula 5C. Prof.: V. Tricot, A. Varo
Primer semestre
Segon semestre

GRAU EN CRIMINOLOGIA
HORARIS 2022-2023 - SEGON CURS

2n
Aula 1C
DillunsDimartsDimecresDijousDivendres
  9-11  Pol criminal i control social
J.G. Escobar
Mediació i resolució de conflictes socials
M. Segatti
Dret processal penal
M. Pi
Dret i societat
M. Narváez
Teories criminològiques
L. Kazyrytski
Penologia
E. Blay
Tècniques d'invest qualitativa Del 15/09 al 27/10
I. González
Bases responsabilitat penal (Ta. general delicte)
A. Cruz
Psicologia criminal
M.P. Albertin
Presons i dret penitenciari
C. Rodríguez
  11-11:30  Pol criminal i control social Pràctiques grup 1 (A-L)
J.G. Escobar
Mediació i resolució de conflictes socials Pràctiques grup 1 (A-L)
M. Segatti
Dret processal penal Pràctiques grup 1 (M-Z)
M. Pi, C. Sala, S. Pereira, G. Ormazabal
Dret i societat Pràctiques grup 1 (M-Z)
M. Narváez
Penologia Pràctiques grup 1 (A-L)
O. Benitez, S. Kemp
Tècniques d'invest qualitativa Pràctiques en grup reduït
I. González
Bases responsabilitat penal (Ta. general delicte) Pràctiques grup 1 (M-Z)
A. Cruz
Psicologia criminal Pràctiques grup 1 (M-Z)
M.P. Albertin
Presons i dret penitenciari Pràctiques grup 1 (A-L)
C. Rodríguez
  11:30-12  Teories criminològiques Pràctiques grup 1 (A-L)
L. Kazyrytski
  12-13  Pol criminal i control social Pràctiques grup 2 (M-Z)
J.G. Escobar
Mediació i resolució de conflictes socials Pràctiques grup 2 (M-Z)
M. Segatti
Dret processal penal Pràctiques grup 2 (A-L)
M. Pi, C. Sala, S. Pereira, G. Ormazabal
Dret i societat Pràctiques grup 2 (A-L)
M. Narváez
Penologia Pràctiques grup 2 (M-Z)
O. Benitez, S. Kemp
Bases responsabilitat penal (Ta. general delicte) Pràctiques grup 2 (A-L)
A. Cruz, S. Kemp
Psicologia criminal Pràctiques grup 2 (A-L)
M.P. Albertin
Presons i dret penitenciari Pràctiques grup 2 (M-Z)
C. Rodríguez
  13-13:30    Teories criminològiques Pràctiques grup 2 (M-Z)
L. Kazyrytski
   
  13:30-14:30   
Primer semestre
Segon semestre

GRAU EN CRIMINOLOGIA
HORARIS 2022-2023 - TERCER CURS

3r
Aula 3A
DillunsDimartsDimecresDijousDivendres
  9-11  Criminologia aplicada
A. Pares, Y. Schoemer
Justícia de proximitat
S. F. Rodríguez
Victimologia
O. Stancu, Y. Schoemer
 Anàlisi de pol públiques
A. Pla
Criminalitat econòmica
M. Vivo, V. Martínez, D. Santiago
  Tècniques d'invest quantitativa Aula 3A FD
L.Recuenco
  11-12  Justícia de proximitat Pràctiques en grup
S. F. Rodríguez, S. Pereira
Victimologia Pràctiques en grup
O. Stancu, Y. Schoemer
Anàlisi de pol públiques Pràctiques en grup
A. Pla
Criminalitat econòmica Pràctiques en grup
M. Vivo, V. Martínez, D. Santiago
Dret penal. Part especial
M. Vila
Tècniques d'invest quantitativa Pràctiques grup 1 (M-Z). Aula informàtica 3 FCEE
L.Recuenco
  12-13  Criminologia aplicada Pràctiques grup 1 (A-L)
A. Pares, Y. Schoemer, J.M. López
   Tècniques d'invest quantitativa Pràctiques grup 2 (A-L). Aula informàtica 3 FCEE
L.Recuenco
  13-13:30  Dret penal. Part especial Pràctiques en grup
M. Vila
 
  13:30-14  Criminologia aplicada Pràctiques grup 2 (M-Z)
A. Pares, Y. Schoemer, J.M. López
  14-15   
Primer semestre
Segon semestre

GRAU EN CRIMINOLOGIA
HORARIS 2022-2023 - QUART CURS

4t
Aula 3B
DillunsDimartsDimecresDijousDivendres
  9-11  Prevenció criminalitat
R. Balan
La invest científica aplicada criminologia Del 6/02 al 13/03
I. González
 Policia i societat
E. Blay
 Espai de llibertat, seguretat i justícia UE Del 15/09 al 27/10
F. Esteve, G. Ormazabal
 Immigració i sistema penal
M.Shaimi, J.G. Escobar
La invest científica aplicada criminologia Del 10/02 al 17/03
I. González
  11-12  Prevenció criminalitat Pràctiques en grup
R. Balan
La invest científica aplicada criminologia Pràctiques en grup
I. González
Policia i societat Pràctiques quinzenals
E. Blay
Espai de llibertat, seguretat i justícia UE Pràctiques en grup
F. Esteve, G. Ormazabal
Immigració i sistema penal Pràctiques en grup
M.Shaimi
La invest científica aplicada criminologia Pràctiques en grup
I. González
  12-13     
Primer semestre
Segon semestre