CALENDARI D'EXÀMENS DEL GRAU EN CRIMINOLOGIA, maig-juny 2023

 1er2n3er4tOPTATIVESCONVOC. EXTRAOR.
dilluns 5
de juny
12 h
Metodologia de la investigació social
Aules: 5C, 5D
 9 h
Criminalitat econòmica
Aules: 3C
   
dilluns 12
de juny
 12 h
Mediació i resolució de conflictes socials
Aules: 1D
 9 h
La investigació científica aplicada a la criminologia
Aules: 3B
  
dimarts 13
de juny
12 h
Introducció a la psicologia
Aules: 5C, 5D
   10 h
Dret del medi ambient
Aules: 1G
10 h
La lliure circulació de persones i l'accés a la Unió Europea
Aules: 1H
10 h
El dret i la ciència
Aules: 3H
10 h
Sociologia del càstig
Aules: 5E
16 h
Prevenció comunitària
Aules: 5E
16 h
Globalització i fiscalitat
Aules: 3H
16 h
Intervenció en diferents contextos de criminalitat I
Aules: 1B
 
dimecres 14
de juny
 10 h
Dret i societat
Aules: 1C
    
dijous 15
de juny
  9 h
Tècniques d'investigació quantitativa
Aules: 3B
   
divendres 16
de juny
12 h
Antropologia jurídica
Aules: 5C, 5D
10 h
Presons i dret penitenciari
Aules: 1C
  12 h
Dret i pluralisme religiós
Aules: 1F
17.30 h
Sinistralitat en el treball i prevenció de riscos laborals
Aules: 1B
17.30 h
Ètica i drets humans
Aules: 1F
17.30 h
Protecció internacional dels drets humans a l'àmbit europeu
Aules: 3F
17.30 h
Intervenció penal amb menors d'edat
Aules: 1H
17.30 h
Pensament polític català
Aules: 3G
 
dilluns 19
de juny
  10 h
Justícia de proximitat
Aules: 3C
   
dimarts 20
de juny
 9 h
Penologia
Aules: 5A, 5B
  16 h
Relacions exteriors de la Unió Europea
Aules: 1F
16 h
Delinqüència juvenil
Aules: 3D
16 h
Elits polítiques
Aules: 1G
16 h
Intervenció en diferents contextos de criminalitat II
Aules: 1H
16 h
Fiscalitat immobiliària
Aules: 5E
16 h
Seguretat
Aules: 3G
 
dimecres 21
de juny
12 h
Economia política
Aules: 5A, 5B, 5C, 5D, 5E, 5F, 5H
     
dijous 22
de juny
 10 h
Bases de la responsabilitat penal (Teoria general del delicte)
Aules: 1C
  10 h
La prova i la seva valoració. Perspectives filosòfiques.
Aules: 1F
10 h
Crims internacionals i tribunals penals internacionals
Aules: 1H
10 h
Criminologia i feminisme
Aules: 3H
10 h
Criminologia pel segle XXI
Aules: 5G
16 h
Desigualtats socials i polítiques públiques
Aules: 3E
16 h
Drets fonamentals i noves tecnologies
Aules: 1F
16 h
La lluita contra les discriminacions i el racisme a nivell internacional i europeu
Aules: 5E
16 h
Política i gènere
Aules: 1G
16 h
Estructura i canvi social i polític
Aules: 1H
16 h
Psiquiatria forense
Aules: 5F
16 h
Política i literatura
Aules: 3G
 
divendres 23
de juny
9 h
Introducció al dret processal
Aules: 5A, 5B, 5C, 5D, 5E, 5F, 5G, 5H