CALENDARI D'EXÀMENS DEL GRAU EN DRET, gener-febrer 2023

 1er2n3er4tOPTATIVESCONVOC. EXTRAOR.
dilluns 23
de gener
10 h
Introducció al dret constitucional
Aules: Seminari Michele Taruffo, 5A, 5B, 5E, 5F
 15 h
Dret penal. Part especial
Aules: 5A, 5B, 5F
10 h
Sistema tributari espanyol II
Aules: 5C, 5D, 5G
12 h
Argumentació jurídica
Aules: 1F
12 h
Drogues i dret penal
Aules: 1G
12 h
Activisme en defensa dels drets humans i constitucionals
Aules: 3H
17.30 h
Tributació local
Aules: 5F
17.30 h
Tractament constitucional de la diversitat
Aules: 1F
17.30 h
Disseny i avaluació de polítiques públiques
Aules: 1H
17.30 h
Contractes de consum
Aules: 3E
17.30 h
Assistència judicial internacional
Aules: 3G
 
dimarts 24
de gener
 15 h
Dret de la responsabilitat civil
Aules: 5A, 5B, 5E, 5F
    
dimecres 25
de gener
15 h
Teoria del dret - Grup D3. 15 h examen escrit aula 5F. A partir 17 h examen oral aula 5F.
Aules: 5A, 5B, 5F, 5G
 12 h
Dret tributari
Aules: 5A, 5B
15 h
Dret internacional privat II
Aules: 5C, 5D
17.30 h
Sistemes polítics d'Amèrica Llatina
Aules: 1F
17.30 h
Teoria política feminista
Aules: 3H
17.30 h
Compliance, antifrau i anticorrupció
Aules: 1G
17.30 h
Sistema polític i poder judicial
Aules: 1H
 
dijous 26
de gener
 10 h
Dret constitucional. Drets i llibertats
Aules: 5D, Seminari 2, 5C
  12 h
Manteniment de la pau i seguretat internacional
Aules: 3E
12 h
Sancions administratives
Aules: 1G
12 h
Dret i matrimoni religiós
Aules: 1F
 
divendres 27
de gener
10 h
Dret romà
Aules: 5A, 5B, 5E
15 h
Dret internacional públic I
Aules: 5A, 5B, 5E, 5F
10 h
Dret internacional públic II
Aules: 1A, 1B, 1F
11 h
Dret eclesiàstic de l'estat
Aules: 5C, 5D
17.30 h
Arbitratge i mitjans alternatius a la jurisdicció
Aules: 1B
17.30 h
Criminologia
Aules: 3H
17.30 h
Globalització i política
Aules: 5F
17.30 h
Política en el sud global
Aules: 1F
17.30 h
Polítiques fiscals i serveis públics
Aules: 1G
 
dilluns 30
de gener
12 h
Introducció a la ciència política - (Intr. CP en anglès. Examen 2 feb 16 h aula 5C-5D )
Aules: 1A, 1B, 1F
10 h
Dret mercantil I
Aules: 5A, 5B, 5C, 5D, 5E, 5F, 5G
12 h
Dret del treball II
Aules: 1D, 1G, 1H
16 h
Dret de successions
Aules: 5A, 5B, 5F
  
dimarts 31
de gener
 10 h
Dret processal civil I
Aules: 5A, 5B, 5C, 5D
16 h
Dret processal penal
Aules: 5A, 5B, 5E
 10 h
Polítiques d'immigració i treball
Aules: 1G
10 h
Prova judicial i garanties
Aules: 1H
10 h
Dret i economia
Aules: 3E
 
dimecres 1
de febrer
16 h
Dret de la persona
Aules: 5A, 5B, 5F, 5G
  12 h
Filosofia del dret
Aules: 5A, 5B
  
dijous 2
de febrer
 15 h
Institucions de la Unió Europea
Aules: 5A, 5B, 5E, 5F
10 h
Dret mercantil II
Aules: 5A, 5B, 5E
 17.30 h
Introducció al dret comparat
Aules: 5G
17.30 h
El dret penal a la pràctica
Aules: 1F
17.30 h
Internacionalització de la justícia
Aules: 1G
17.30 h
Gestió dels serveis públics
Aules: 5F
17.30 h
Dret públic de Catalunya
Aules: 3G
17.30 h
Campanyes electorals i comunicació institucional
Aules: 1H
 
divendres 3
de febrer
 16 h
Fonaments del dret penal
Aules: 5A, 5B, 5E
9 h
Dret administratiu II
Aules: 5A, 5B, 5E, 5F
15.30 h
Dret de la Unió Europea
Aules: 5C, 5D
10 h
Eines transversals de suport a la recerca en criminologia
Aules: 3H
12 h
Tradició jurídica europea I
Aules: 3E
12 h
Finançament d'estats compostos
Aules: 1F
12 h
Dret dels mercats de valors
Aules: 1G