CALENDARI D'EXÀMENS DEL GRAU EN CRIMINOLOGIA, gener-febrer 2023

 1er2n3er4tOPTATIVESCONVOC. EXTRAOR.
dilluns 23
de gener
10 h
Introducció al dret constitucional
Aules: 3B, 3E
 10 h
Dret penal. Part especial
Aules: 1A
 12 h
Argumentació jurídica
Aules: 1F
12 h
Drogues i dret penal
Aules: 1G
12 h
Activisme en defensa dels drets humans i constitucionals
Aules: 3H
12 h
Execució de mesures penals a la comunitat
Aules: 3E
17.30 h
Tractament constitucional de la diversitat
Aules: 1F
17.30 h
Disseny i avaluació de polítiques públiques
Aules: 1H
 
dimarts 24
de gener
 10 h
Dret processal penal
Aules: 5A, 5B
 12 h
Immigració i sistema penal
Aules: 5C, 5D
  
dimecres 25
de gener
15 h
Teoria del dret - 12-15 h part oral aula 1C. 15 h part escrita aules 1C i 1D.
Aules: 1C, 1D
 9 h
Criminologia aplicada
Aules: 5C, 5D
 17.30 h
Teoria política feminista
Aules: 3H
17.30 h
Compliance, antifrau i anticorrupció
Aules: 1G
17.30 h
Sistema polític i poder judicial
Aules: 1H
 
dijous 26
de gener
 12 h
Psicologia criminal
Aules: 1A
 10 h
Policia i societat
Aules: 5A, 5B
12 h
Manteniment de la pau i seguretat internacional
Aules: 3E
12 h
Sancions administratives
Aules: 1G
 
divendres 27
de gener
16 h
Introducció a la sociologia
Aules: 3C, 3D
   17.30 h
Arbitratge i mitjans alternatius a la jurisdicció
Aules: 1B
17.30 h
Globalització i política
Aules: 5F
17.30 h
Política en el sud global
Aules: 1F
17.30 h
Polítiques fiscals i serveis públics
Aules: 1G
17.30 h
Criminologia comparada
Aules: 1H
 
dilluns 30
de gener
10 h
Introducció a la ciència política - (Intr. CP en anglès. Examen 2 feb 16 h aula 5C-5D )
Aules: 3C
 10 h
Anàlisi de polítiques públiques
Aules: 3A
   
dimarts 31
de gener
 10 h
Tècniques d'investigació qualitativa
Aules: 1B, 1F
  10 h
Polítiques d'immigració i treball
Aules: 1G
10 h
Prova judicial i garanties
Aules: 1H
10 h
Dret i economia
Aules: 3E
12 h
Fonts i anàlisis de dades criminològiques
Aules: 3H
 
dimecres 1
de febrer
10 h
Introducció a la criminologia
Aules: 5C, 5D
  12 h
Prevenció de la criminalitat
Aules: 1A
  
dijous 2
de febrer
 10 h
Teories criminològiques
Aules: 5C, 5D
 9 h
Espai de llibertat, seguretat i justícia a la Unió Europea
Aules: 1B, 1F
17.30 h
Introducció al dret comparat
Aules: 5G
17.30 h
El dret penal a la pràctica
Aules: 1F
17.30 h
Internacionalització de la justícia
Aules: 1G
17.30 h
Gestió dels serveis públics
Aules: 5F
17.30 h
Dret públic de Catalunya
Aules: 3G
17.30 h
Campanyes electorals i comunicació institucional
Aules: 1H
 
divendres 3
de febrer
 10 h
Política criminal i control social
Aules: 5C, 5D
12 h
Victimologia
Aules: 1B
 10 h
Eines transversals de suport a la recerca en criminologia
Aules: 3H