CALENDARI D'EXÀMENS DEL GRAU EN DRET, gener-febrer 2020

 1er2n3er4tOPTATIVESCONVOC. EXTRAOR.
dijous 2
de gener
   14.30 h
Dret internacional privat II
Aules: 3B
  
dilluns 20
de gener
 15 h
Dret mercantil I
Aules: 5A-5B, 5B, 5E, 5F
10 h
Dret mercantil II
Aules: 5A-5B, 5B
17:30 h
Sistema tributari espanyol II
Aules: 5A-5B, 5B
  
dimarts 21
de gener
10 h
Introducció a la ciència política
Aules: 5A-5B, 5B, 5C-5D, 5D, 5E
   16 h
Arbitratge i mitjans alternatius a la jurisdicció
Aules: 1H
10 h
European law tradition I
Aules: 1F
16 h
Criminologia
Aules: 3H
16 h
English for social sciences
Aules: 3G
16 h
Política en el Sud Global
Aules: 1F
10 h
Dret dels mercats de valors
Aules: 3G
16 h
Sistema polític i poder judicial
Aules: 1G
 
dimecres 22
de gener
    10 h
Finançament d'estats compostos
Aules: 1G
 
dijous 23
de gener
    16 h
Introduction to comparative law
Aules: 3G
16 h
Pràctica contenciosa administrativa
Aules: 5E
10 h
El dret penal a la pràctica
Aules: 1F
16 h
Internacionalització de la justícia
Aules: 1G
10 h
Prova judicial i garanties
Aules: 1H
10 h
Sancions administratives
Aules: 1G
16 h
Gestió dels serveis públics
Aules: 3H
12 h
Dret i matrimoni religiós
Aules: 3H
 
divendres 24
de gener
 09 h
Institucions de la Unió Europea
Aules: 5A-5B, 5B, 5C-5D, 5D
16 h
Dret del treball II
Aules: 5A-5B, 5B
12 h
Filosofia del dret
Aules: 5A-5B, 5B
09 h
La lliure circulació de persones i l'accés a la Unió Europea
Aules: 5A-5B
16 h
Dret de la seguretat social
Aules: 5A-5B, 5B
15 h
Dret mercantil III - Despatx 416 FD
dilluns 27
de gener
 09 h
Dret de la responsabilitat civil
Aules: 5A-5B, 5B, 5C-5D, 5D
16 h
Dret administratiu II
Aules: 5A-5B, 5B, 5C-5D, 5D
12 h
Dret de successions
Aules: 5A-5B, 5B
  
dimarts 28
de gener
10 h
Introducció al dret constitucional - Grup D1: Aula de pràctica jurídica. Altres grups:
Aules: 5A-5B, 5B, 5C-5D, 5D, 3A, 3B
13 h
Fonaments del dret penal
Aules: 5A-5B, 5B
16 h
Dret penal. Part especial
Aules: 5A-5B, 5B
 10 h
Argumentació jurídica
Aules: 3G
10 h
Dret social europeu
Aules: 1H
16 h
Tributació local
Aules: 1G
10 h
Drogues i dret penal
Aules: 1F
16 h
Tractament constitucional de la diversitat
Aules: 3G
10 h
Law and economics
Aules: 1A
10 h
Contemporary discussions in Criminology
Aules: 1G
16 h
Disseny i avaluació de polítiques públiques
Aules: 1H
10 h
Activisme en defensa dels drets humans i constitucionals
Aules: 3H
16 h
Consumer contracts
Aules: 3H
16 h
Assistència judicial internacional
Aules: 1F
11 h
Polítiques fiscals i serveis públics - Despatx prof.
 
dimecres 29
de gener
13 h
Dret de la persona
Aules: 5A-5B, 5B, 5C-5D, 5D
16 h
Dret constitucional. Drets i llibertats - Grup D2: aula de pràctica jurídica. Altres grups:
Aules: 5A-5B, 5B, 5C-5D, 5D
10 h
Dret processal penal - Aules 26 i 27 FCEE
10 h
Dret de la Unió Europea
Aules: 5A-5B, 5B
16 h
Campanyes electorals i comunicació institucional
Aules: 1E
 
dijous 30
de gener
09 h
Teoria del dret
Aules: 5A-5B, 5B, 5C-5D, 5D, 5E
16 h
Dret processal civil I
Aules: 5A-5B, 5B, 5C-5D, 5D
12 h
Dret tributari
Aules: 5A-5B, 5B
 16 h
Sistemes polítics d'Amèrica Llatina
Aules: 1H
16 h
La lluita contra les discriminacions i el racisme a nivell internacional i europeu
Aules: 1F
16 h
Globalization and politics
Aules: 1G
 
divendres 31
de gener
15 h
Dret romà
Aules: 5A-5B, 5B, 5C-5D, 5D
09 h
Dret internacional públic I
Aules: 5A-5B, 5B, 5C-5D, 5D
17:30 h
Dret internacional públic II
Aules: 3A, 3B
12 h
Dret eclesiàstic de l'estat
Aules: 5A-5B, 5B